Loading...
konkurs na najlepszy Wakacyjny dom do wynajęcia Splinter Vache

Z przyjemnością informujemy, że organizujemy konkurs dla wszystkich uczestników programu wymiany domów Splinter Vache! Konkurs ma na celu promowanie najlepszych ofert i aktywności uczestników, a także zachęcanie do dalszego udziału w programie. Przedstawiamy poniżej pełne warunki uczestnictwa, kryteria oceny oraz informacje o nagrodach.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która posiada aktywne konto w programie wymiany domów Splinter Vache.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną ofertę wymiany domu/mieszkania, która jest opublikowana na jego koncie.
 3. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: konkurs@splintervache.example.com, podając swój login, numer oferty oraz krótkie uzasadnienie, dlaczego oferta powinna zostać wyróżniona.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 30 kwietnia 2023 roku o godzinie 23:59.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które nie spełniają warunków uczestnictwa lub naruszają regulamin programu wymiany domów Splinter Vache.

Kryteria oceny

Oferty zgłoszone do konkursu będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora. Kryteria oceny to:

 • Jakość prezentacji oferty (opis, zdjęcia, szczegółowość informacji)
 • Atrakcyjność lokalizacji domu/mieszkania (ciekawe miejsca w okolicy, dostępność komunikacji)
 • Standard i udogodnienia domu/mieszkania (wysoki standard, dodatkowe udogodnienia)
 • Aktywność uczestnika w programie wymiany domów (ilość przeprowadzonych wymian, opinie od innych uczestników)

Nagrody

Organizator przyzna nagrody dla trzech najlepszych ofert:

 1. I miejsce: Voucher o wartości 3 000 PLN na dowolne usługi turystyczne, ważny przez 12 miesięcy od daty wydania.
 2. II miejsce: Roczne członkostwo premium w programie wymiany domów Splinter Vache, umożliwiające korzystanie z dodatkowych funkcji i promocji.
 3. III miejsce: Pakiet gadżetów Splinter Vache, zawierający koszulkę, czapkę, kubek oraz torbę z logo programu.

Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Splinter Vache oraz przesłane drogą e-mailową do wszystkich uczestników programu dnia 15 maja 2023 roku. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

Postanowienia końcowe

 • Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 • Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Zapraszamy wszystkich uczestników programu wymiany domów Splinter Vache do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!